Năm 2022, Vĩnh Long thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự đoàn kết quyết tâm, kết thúc năm 2022, tỉnh đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế, hầu hết chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt mục tiêu đề ra. Đóng góp vào thành tích chung đó, cần khẳng định vai trò rất quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *