Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ và chính xác của Chính phủ trong điều hành thực hiện 2 mục tiêu kép là xác định các trạng thái hoạt động hợp lý cho xã hội, và phát triển kinh tế, từng bước giảm thiểu tác động của dịch. Đồng thời cùng với người dân và cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chủ động, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *