Đẩy mạnh việc đầu tư, sử dụng nguồn điện mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho chủ đầu tư, mà còn giúp giảm bớt phụ tải và áp lực nguồn cung cho ngành điện. Bên cạnh đó, thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ điện mặt trời cũng đang góp phần giảm bớt việc đầu tư, khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, cũng như bảo vệ môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *