Điệp khúc “trúng mùa, mất giá”, xoài đầy cây, khoai, lúa đầy đồng…nhưng giá bán thấp, thậm chí không có người mua, người nông dân lắm phen lao đao. Để thoát khỏi tình trạng này cần có cái nhìn thấu đáo, cần có giải pháp căn cơ hơn cho đầu ra nông sản, chứ không thể mãi giải cứu với giá trị sản phẩm thấp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *