Đánh cắp số phận

Ngày 23/ 6/ 1975, số báo đầu tiên chào mừng hòa bình, thống nhất đã ra đời, mang tên Vĩnh Long Giải Phóng, tiền thân của Báo Vĩnh Long hôm nay, tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Cùng với báo in, hệ thống truyền thanh của Đài Truyền thanh Vĩnh Long trong những ngày đầu sau giải phóng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ủy Ban Quân quản Vĩnh Long đến với nhân dân. Ngày 22 tháng 12 năm 1977, Đài Phát thanh Cửu Long chính thức phát sóng trên phạm vi rộng hơn. Sau khi chia tách tỉnh, Đài PT và TH Cửu Long đổi tên thành Đài PT và Truyền hình Vĩnh Long, chính thức phát sóng truyền hình vào ngày 22/12/1992, là một trong những tỉnh phát sóng truyền hình sớm ở khu vực ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *