Đánh cắp số phận

Hình thành từ những năm tháng kháng chiến, đến nay báo chí Vĩnh Long luôn xứng đáng là công cụ lãnh đạo của Đảng bộ và là tiếng nói của nhân dân tỉnh Vĩnh Long, góp phần đắc lực vào việc định hướng dư luận, ổn định chính trị xã hội, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc bằng chức năng nghề nghiệp của mình. Những kết quả đạt được đã tạo thêm nguồn lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đảm bảo an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *