Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng quê ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Được nuôi dưỡng, giáo dục và tiếp thu truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, ông đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, ông luôn tỏ rõ phẩm chất kiên cường, bản lĩnh, là một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, gần gũi với đồng chí, đồng bào. Ông luôn được Nhân dân và bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng. Riêng với Vĩnh Long, ông luôn dành cho quê hương những tình cảm đậm sâu, gắn bó. Cuộc đời ông cũng chính là bài học sâu sắc về khí phách anh hùng, sự kiên trung, mẫu mực, và là tấm gương sáng chói cho thế hệ mai sau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *