Các nhiệm vụ, mục tiêu được đề ra, và tập trung phấn đấu để thực hiện trong nhiệm kỳ của Đảng bộ, tất cả cũng đều vì mục tiêu đưa tỉnh nhà phát triển hơn; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Do vậy, cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thì hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, và công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Và dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng công tác an sinh xã hội của tỉnh vẫn luôn được thực hiện tốt, và được đánh giá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *