Cho đến thời điểm này vẫn chưa có con số thống kê chính xác về sự thiệt hại mà mùa hạn mặn năm nay đã gây ra trên vùng chuyên canh chôm chôm thuộc 2 xã: Bình Hòa Phước – huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, và Phú Phụng – huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nhưng theo một số người có trách nhiệm ở địa phương thì con số này là không nhỏ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *