Đoạn sông An Cựu, chảy qua địa phận phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Xưa kia, các vua triều Nguyễn thường cho thuyền rồng ghé lại trong những lần đi tế lễ ở đàn Nam Giao, nên nơi này được gọi là Bến Ngự. Từ đó, địa danh trên đã gắn liền với lịch sử, văn hoá vùng đất cố đô. Và cũng ở đoạn sông này, có một nhân vật đã đi vào tiềm thức người dân Huế xưa, với niềm thương yêu sâu sắc. Đó là chính là hình ảnh của Ông già Bến Ngự – tức chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *