Áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp khắc phục khó khăn của điều kiện canh tác và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã Mekong Green ở xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh đã góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản an toàn cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *