Thời gian qua do bị tác động bởi dịch COVID – 19, các xã điểm gặp không ít khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về hạ tầng nông thôn. Song, với quyết tâm cao của mình, các địa phương đã nỗ lực phấn đấu hết sức để tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *