Sản xuất phát triển, đời sống người dân được nâng lên đó chính là mục tiêu của việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Sau khi đạt chuẩn xã NTM, các địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp nối thành quả đạt được, năm 2021 Vĩnh Long bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng ấp NTM kiểu mẫu tại một số địa phương, với những tiêu chí gần gũi, thiết thực với đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *