Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19. Trong bối cảnh này, Vĩnh Long đã quyết tâm cao với nhiều giải pháp linh hoạt nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *