Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp, nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua Vĩnh Long đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình khó khăn về nhà ở, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *