Xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu được xem là giải pháp giúp các địa phương duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *