Xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn là xã đặc biệt khó khăn, là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây tình hình kinh tế – xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn khởi sắc, là nhân tố quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *