Tại Sóc Trăng, với sự hỗ trợ của Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, nhiều hộ dân nông thôn trên địa bàn có điều kiện sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *