Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *