Xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân ở nông thôn. Những năm qua, hội liên hiệp phụ nữ các cấp cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của địa phương, góp phần xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *