Những năm gần đây tỉnh Vĩnh Long thường xuyên bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Để bảo vệ sản xuất và phục vụ dân sinh, nhiều công trình thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt đã được đầu tư. Ở những địa bàn có nguy cơ cao, các giải pháp công trình đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng do hạn mặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *