Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều giải pháp linh hoạt hướng tới hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *