Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, trong đó, môi trường là một trong những tiêu chí rất quan trọng, góp phần tạo mỹ quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, các địa phương còn xây dựng và triển khai thành công nhiều mô hình bảo vệ môi trường ở các xã, huyện…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *