Hiện nay, một số trà lúa Đông Xuân sớm ở Vĩnh Long đã bắt đầu thu hoạch. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, hệ thống thủy lợi được đầu tư hoàn chỉnh từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp gia tăng năng suất lúa, hiệu quả canh tác cũng được cải thiện hơn so với trước. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID – 19, giá nhiều nông sản giảm sâu nhưng tình hình lúa gạo vẫn đang thuận lợi, bà con có thu nhập khá để đón Tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *