Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Theo đó, ở các xã NTM diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đã được định hướng chuyển dịch sang trồng rau màu, và đã hình thành nên nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá, giúp bà con có điều kiện nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *