Việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được các địa phương tập trung thực hiện thông qua hình thức tuyên truyền, vận động người dân. Cùng với đó là các giải pháp đi vào trọng tâm nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa mức thụ hưởng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *