Bên bờ hạnh phúc

Xã Long Phước, huyện Long Hồ – quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là địa phương giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Vĩnh Long. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Phước chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, đưa kinh tế – xã hội địa phương phát triển toàn diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *