Tết cũng là thời điểm nhiều làng nghề vào vụ sản xuất cao điểm nhất trong năm. Tại Vĩnh Long, các làng nghề đang có nhiều nỗ lực để làm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình, đổi mới bao bì mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sự phát triển của làng nghề góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *