Tính đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Long đã có 56/87 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện tại, Vĩnh Long có 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, dự kiến sẽ về đích trong năm 2021. Nhằm đạt được mục tiêu này, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các biện pháp thực hiện. Song, do bị tác động bởi nhiều nguyên nhân mà hiện một số xã điểm vẫn còn gặp không ít khó khăn trong thực hiện các tiêu chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *