Từ thế mạnh của địa phương và được sự quan tâm của tổ chức Đoàn, thời gian qua nhiều thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được hỗ trợ để thực hiện các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn, mang lại thu nhập ổn định. Qua đó đã giúp cho nhiều thanh niên nông thôn có công ăn việc làm, vượt qua nghèo khó để vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *