Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Vĩnh Long đã thực hiện tốt các nội dung“tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *