Xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình – quê hương Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là vùng quê anh hùng trong kháng chiến. Xây dựng nông thôn mới, Hòa Hiệp hôm nay có sự phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *