Ở Vĩnh Long, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và Thị xã Bình Minh. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, quan tâm đặc biệt đến sự phát triển đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Nhất là, thông qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc Khmer ở nông thôn được cải thiện đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *