Thách thức trong vụ lúa Đông Xuân này là điều kiện thúc đẩy nông dân thay đổi. Thay đổi để sản xuất theo thị trường, tính toán như thế nào cho lợi nhuận tốt nhất, ít tổn thương môi trường, sinh thái là điều cần thiết hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *