Trong những giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương, thì giải pháp hình thành chuỗi giá trị sản xuất an toàn được xem là có hiệu quả tích cực. Rất nhiều mô hình hợp tác chuỗi giá trị theo cách này đang thể hiện sự ổn định và bền vững trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *