Công nghệ sinh học có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nông dân ngày nay cũng từng bước tiếp cận với những thành tựu mới, thay đổi phương pháp canh tác cũng như cách ứng xử với môi trường xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *