Ngày nay, số lượng, chủng loại máy và thiết bị phục vụ sản xuất lúa tăng nhanh, ngày càng đa dạng và hiện đại. Nhiều khâu từ chuẩn bị đất đến thu hoạch, sau thu hoạch được máy móc hỗ trợ, giúp giảm công lao động, giảm giá thành. Tuy nhiên, tốc độ cơ giới hóa cũng như sự đồng bộ tất cả các khâu vẫn còn chậm, chưa tương xứng với sự phát triển của công nghệ máy móc và tiềm năng của ngành hàng lúa gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *