Sản xuất nông sản theo hình thức hợp đồng bao tiêu giữa nông dân và doanh nghiệp với giá cả ổn định được xem là phương thức làm ăn bền vững, mang lợi lợi ích cho đôi bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *