Lợi nhuận kinh tế cao, thị trường rộng mở là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến diện tích sầu riêng tăng trưởng nóng như hiện nay. Ngành nông nghiệp lo lắng khi diện tích tăng, nguy cơ cung vượt cầu, trúng mùa mất giá sẽ tái diễn. Vì vậy, tổ chức sản xuất tốt, liên kết tiêu thụ bài bản là một trong những hướng ra của ngành hàng sầu riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *