Hiện nay, có nhiều bạn trẻ, sau khi học xong các ngành khoa học nông nghiệp, nhận thấy cơ hội đến với mình và mạnh dạn nhảy vào thử sức. Công việc của họ rất đơn giản, chỉ tận dụng những phế phụ phẩm trong nông nghiệp và tuần hoàn tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm hữu ích cho nông nghiệp hướng hữu cơ. Từ đó cũng kết nối với nhiều hộ nông dân, giúp họ nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *