Chương trình OCOP – Mỗi xã một sản phẩm là chương trình lớn của quốc gia, với mục đích khai thác những ưu thế của những sản phẩm đặc sản địa phương, đẩy mạnh khâu thương mại nông sản, làm giàu cho nông hộ. Hơn lúc nào hết, bây giờ là thời điểm tập trung cho công tác quảng bá những sản phẩm địa phương để kích thích tiêu thụ mạnh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *