Sâu đục trái là đối tượng dịch hại nguy hiểm, gây ra nhiều khó khăn cho nhà vườn trong quá trình canh tác. Những năm gần đây, loài dịch hại này có xu hướng phát triển mạnh, gây hại nhiều đến các vườn cây ăn trái làm năng suất và chất lượng trái cây bị sụt giảm nghiêm trọng. Do đó, cần có giải pháp quản lý hiệu quả và bền vững đối tượng dịch hại này, góp phần bảo toàn hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *