Bệnh lem lép hạt là một đối tượng dịch hại nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. Có nhiều tác nhân gây ra tình trạng lem lép hạt trên ruộng, đồng thời chưa có giống kháng, nên việc quản lý bệnh cũng gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *