Xâm nhập mặn là một trong những biểu hiện rõ nét của sự thay đổi thời tiết, thủy văn ở ĐBSCL. Trong tư duy phát triển thuận thiên, thì mối nguy xâm nhập mặn cũng là cơ hội để phát triển nông nghiệp ĐBSCL theo hướng giá trị, bền vững. Và câu chuyện phát triển về lượng, lẫn chất của các mô hình tận dụng tối đa nguồn tài nguyên mặn, lợ là minh chứng cho vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *