Trở ngại trong vấn đề tiêu thụ nông sản thời gian qua cũng như hiện tại cho thấy cần thiết đẩy mạnh hơn nữa công tác tái tổ chức lại sản xuất. Trong đó, quan trọng hơn hết là chuẩn hóa các vùng trồng, tạo sản phẩm chất lượng, có thể truy xuất nguồn gốc để đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày càng khắt khe. Những điểm sáng trong công tác này sẽ cho thấy nỗ lực của ngành chuyên môn, nông dân và cả doanh nghiệp để hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *