Tình trạng “trúng mùa, mất giá” diễn ra thường xuyên hơn, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo các địa phương và bà con nông dân cần quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức lại sản xuất. Hướng đến nền nông nghiệp vì chất lượng, vì sức khỏe con người và môi trường sinh thái… là cách tốt nhất để người nông dân tìm sự ổn định cho đầu ra của nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *