Dịch bệnh khó trị, thời tiết biến động khó lường, nhiều vùng chuyên tôm hoang vắng, người nuôi thua lỗ, kiểu thâm canh tôm thiếu sự đa dạng sinh học đang bộc lộ nhiều bất cập, trong khi đó những phương thức nuôi dựa trên nền tảng đa cây, đa con, thể hiện tính bền vững với môi trường lại cho hiệu quả kinh tế tốt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *