Đánh cắp số phận

Lĩnh vực nông nghiệp đang đối diện với khó khăn do biến đổi khí hậu, thay đổi của thị trường, xu thế tiêu dùng. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, tiếp cận thị trường, các bà con, cộng đồng nông thôn, các tổ chức nông dân cần có những giải pháp để thích nghi phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *