Xử lý ra hoa nghịch vụ là một tiến bộ kỹ thuật trong canh tác sầu riêng ở ĐBSCL. Tuy nhiên, trong mùa mưa do thời tiết bất lợi, cộng với nhiều dịch hại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ra hoa đậu trái của sầu riêng. Vì vậy, để cho việc rãi vụ sầu riêng đạt được kết quả như mong muốn đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cây trước và sau khi đậy bạt, siết nước, cần được thực hiện một cách đúng đắn, phù hợp trên mỗi vườn cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *