Thanh long là cây trồng có giá trị kinh tế cao, những năm gần đây diện tích trồng thanh long cũng ngày càng tăng. Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ thường xuyên bất ổn nhưng chi phí sản xuất lại tăng cao, đòi hỏi bà con nông dân cần đưa ra những giải pháp phù hợp để ổn định sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *